12:30 PM
Monday, May 24
Asia/Kolkata
IN
weather icon
Today
Night - 25.6° C
Day - 35.6° C
Tue
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 358.6° C
Wed
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 358.6° C
Thur
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 358.6° C
Fri
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 358.6° C
Sat
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 358.6° C